หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์

    
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15.30 น. นายมานิต วัฒนเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ (ส่วนภูมิภาค) เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2551