หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2552

    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. นายมานิต วัฒนเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น มีวาระการประชุม 6 วาระ วาระที่สำคัญคือ 1. ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่นในเดือน มกราคม 2552 2. การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น 3. สถานการณ์ว่างงานจังหวัดขอนแก่น 4.ปัญหากรณีน้ำเน่าเสียบริเวณลำน้ำพอง นอกจากนี้มีพิธีมอบรางวัลแก่วงโยธวาทิตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวด วงโยธวาทิต ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทดนตรีสนาม ประจำปี 2552 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “อำเภอปลอดลูกน้ำยุงลายระดับเขต ปี 2551” การมอบป้ายแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ Q จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2551 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2552


• พิธีส่งมอบโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ไทย-สวีเดน (27 ม.ค.52)
• ประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (26 ม.ค.52)
• โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (23 ม.ค.52)
• งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2552 (23 ม.ค.52)
• การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 (22 ม.ค.52)
• เนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน ปี 2552 (21 ม.ค.52)
• การประชุมสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ" (20 ม.ค.52)
• ประชุมโครงการนำร่องอำเภอต้นแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (ภูมิปัญญาแผ่นดิน) (19 ม.ค.52)
• วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.52)
• มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (16 ม.ค.52)
• วันครู ประจำปี 2552 (16 ม.ค.52)
• ประชุมคัดเลือกประธานและผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (15 ม.ค.52)
• การแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 (14 ม.ค.52)
• การถ่ายโอนโครงการส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (14 ม.ค.52)
• โครงการมอบวิลแชร์และกายอุปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา (12 ม.ค.52)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นพาเด็กพิการเที่ยววันเด็ก (10 ม.ค.52)
• งานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง ประจำปี 2552 (09 ม.ค.52)
• ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6 (09 ม.ค.52)
• งานแสดงนวัตกรรมของนักเรียน (K-Tech) (07 ม.ค.52)