หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2552

    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. นายมานิต วัฒนเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ก่อนเริ่มการประชุมมีพิธีมอบเงินรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2551/2552 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และเนื้อหาการประชุมสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การเตรียมการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์แนวโน้มด้านปัญหาการว่างงานในจังหวัดขอนแก่นและแนวทางการแก้ไขผลกระทบของผู้ว่างงาน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2552


• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ นำนักศึกษา วปอ.และ ปรอ. ศึกษาดูงานที่ขอนแก่น (23 ก.พ.52)
• การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2553-2556 (20 ก.พ.52)
• ประชุมสรุปงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (19 ก.พ.52)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาหนองเรือ (13 ก.พ.52)
• การประชุม ก.บ.จ. ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2552  (13 ก.พ.52)
• ทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ (06 ก.พ.52)
• จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น (06 ก.พ.52)
• เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (05 ก.พ.52)
• แถลงข่าวการจัดงาน "ขอนแก่นไบค์วีค 2009" (05 ก.พ.52)