หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีมอบ เช็คช่วยชาติจังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเช็คโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของผู้ประกันตน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครคอนกรีต มีผู้มารับเช็คกว่า 80 คน ต่อจากนั้นในเวลา 08.30 น. มาเป็นประธานพิธีมอบเช็คช่วยชาติแก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โครงการช่วยเหรือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาขอนแก่น ซึ่งมีผู้มารับเช็คช่วยชาติมากกว่า 100 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2552


• การสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐในหน่วยงานตามกฎหมายและประชาชนทั่วไป(เขตพื้นที่ 4) (25 มี.ค.52)
• หน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ (24 มี.ค.52)
• โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) (24 มี.ค.52)
• คอนเสิร์ตรักชาติ (23 มี.ค.52)
• คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อำเภอบ้านแฮด (20 มี.ค.52)
• ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (19 มี.ค.52)
• นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (17 มี.ค.52)
• ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (17 มี.ค.52)
• การประชุมมอบนโยบายด้านแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ (10 มี.ค.52)
• การประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดย ฯพณฯ ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รมช.คมนาคม (06 มี.ค.52)
• E-Sann ICT Festival 2009 (05 มี.ค.52)
• วันสตรีสากล ประจำปี 2552 (05 มี.ค.52)
• โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการชายแดนใต้ (03 มี.ค.52)