หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งาน Road Show 4 ภูมิภาค

    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับนายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงาน Road Show 4 ภูมิภาค ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นจุดที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับมาตรฐานแผนชุมชน และสร้างการยอมรับระบบมาตรฐานแผนชุมชน โดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กล่าวรายงานการจัดงาน และมีผู้แทนหน่วยงาน 20 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรต่าง ๆ กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2552


• ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2552 (29 เม.ย.52)
• ประชุมเชิงปฏิบัติการสภากาชาดไทย (29 เม.ย.52)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรลุ่มน้ำฯ (27 เม.ย.52)
• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.52)
• กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (21 เม.ย.52)
• ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2552 (15 เม.ย.52)
• วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2552 (09 เม.ย.52)
• การแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2552 (08 เม.ย.52)
• โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (07 เม.ย.52)
• วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (07 เม.ย.52)
• มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2552 (02 เม.ย.52)
• ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ (01 เม.ย.52)
• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน (01 เม.ย.52)