หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตลาดสดสีฟ้า (Blue Fresh mart)

    
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดสดสีฟ้า (Blue Fresh mart)" ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ ตลาดบางลำภู อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการบริหารตลาดบางลำภูและผู้ค้า ประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานและจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูก ประหยัด งานจะจัดถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2552
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2552


• การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันกระบวนการป้องกันภัยจราจร (28 พ.ค.52)
• โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (26 พ.ค.52)
• โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (22 พ.ค.52)
• โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (22 พ.ค.52)
• พิธีลงเสาเอกก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักกงสุลใหญ่เวียดนาม (21 พ.ค.52)
• การสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ (20 พ.ค.52)
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (19 พ.ค.52)
• งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (14 พ.ค.52)
• มหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านสาธารณสุข (14 พ.ค.52)
• เอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ (13 พ.ค.52)
• วันหืดโลก ครั้งที่ 10 (06 พ.ค.52)
• พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 (06 พ.ค.52)
• 4 พฤษภาคม "หยุด ! ทำร้ายประเทศไทย" (04 พ.ค.52)
• วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2552 จังหวัดขอนแก่น (01 พ.ค.52)