หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การรณรงค์ลดการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคไข้เลือดออก

    
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด"การรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1 N1 2009 ณ สวนรัชดานุสรณ์ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น และหน่วยควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น มีกลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์และทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมาก
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2552


• มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (29 มิ.ย.52)
• มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค (26 มิ.ย.52)
• วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จังหวัดขอนแก่น (26 มิ.ย.52)
• เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ (25 มิ.ย.52)
• วันครบรอบ 13 ปี มูลนิธิอนงค์ วงศ์วาณิช (24 มิ.ย.52)
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (23 มิ.ย.52)
• พิธีรับมอบอาคารป้องกันรักษาความปลอดภัย:ลานหมอนขิด (22 มิ.ย.52)
• ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ (20 มิ.ย.52)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 (19 มิ.ย.52)
• กิจกรรมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในยุโรป (18 มิ.ย.52)
• สัมนาทางวิชาการ (16 มิ.ย.52)
• แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศตส.จ.ขก.ปี 2552 (15 มิ.ย.52)
• ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น (11 มิ.ย.52)
• การตรวจติดตามงานของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (11 มิ.ย.52)
• โครงการ ไอเดีย กรีน รักษ์โลก รักรีไซเคิล (09 มิ.ย.52)
• การแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 "เมืองแคนเกมส์" (05 มิ.ย.52)
• วันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (04 มิ.ย.52)
• พิธีมอบทุนพระราชทานฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (04 มิ.ย.52)
• ที่ปรึกษาประจำสำนักงานผู้แทนคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปฯ เข้าเยี่ยมคารวะ (01 มิ.ย.52)