หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็นเป็นสุข"

    
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2552 จำนวน 19 คน ในพิธีก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2552


• พิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (30 ก.ค.52)
• เอกอัครราชฑูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ (29 ก.ค.52)
• สัมนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำชีตอนบน ครั้งที่ 1 (28 ก.ค.52)
• สัมนาการค้า-การลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย (27 ก.ค.52)
• โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (26 ก.ค.52)
• โครงการอบรม  (22 ก.ค.52)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (20 ก.ค.52)
• การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ (16 ก.ค.52)
• มูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล ร่วมกับกลุ่มสื่อสร้างสรรค์ขอนแก่นมอบทุนการศึกษา (15 ก.ค.52)
• มหกรรมสินค้าเกษตรกองทุนฟื้นฟูภาคอิสาน (15 ก.ค.52)
• การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 (14 ก.ค.52)
• โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน (13 ก.ค.52)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม "ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา" (10 ก.ค.52)
• การตรวจนิเทศและติดตามผลการบริหารราชการฯ ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (10 ก.ค.52)
• มหกรรมตำบักหุ่งสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ครั้งที่ 5 (03 ก.ค.52)
• สัมนากระตุ้นความรู้ความเข้าใจตลาดอินเดีย (03 ก.ค.52)
• คณะรองผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคาราวะ (02 ก.ค.52)
• วันลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2552 (01 ก.ค.52)