หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบที่ 3)

    
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 (นายบุรินทร์ รุ่งมณี) และคณะ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น ตามประเด็นการตรวจราชการ และสรุปแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม ความสัมฤทธิ์ผลของแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงต่าง ๆ และจะเดินทางลงพื้นที่ดูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ณ บ้านสระแก้ว หมู่ 4 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2552


• เทศกาลของดีชายแดนใต้และขอนแก่นเอกซโป (30 ส.ค.52)
• วันสถาปนาค่ายเปรมติณสูลานนท์ ครบรอบปีที่ 9 (26 ส.ค.52)
• มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (25 ส.ค.52)
• การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนแม่บทฯ (24 ส.ค.52)
• งานเทศกาลเทกระจาดประจำปี 2552 (23 ส.ค.52)
• คมนาคมก้าวไกล ชีวิตไทยก้าวหน้า (22 ส.ค.52)
• ต้อนรับนักลงทุนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น (21 ส.ค.52)
• เวทีเสวนาเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (19 ส.ค.52)
• เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ (18 ส.ค.52)
• งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 จ.ขอนแก่น (13 ส.ค.52)
• โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจระดับจังหวัด (12 ส.ค.52)
• พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (11 ส.ค.52)
• วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2552 (10 ส.ค.52)
• พิธีจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง  (09 ส.ค.52)
• งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552 (07 ส.ค.52)
• ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (05 ส.ค.52)
• การประชุมร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุ (04 ส.ค.52)
• ลงชื่อเพื่อถอนการถวายฎีกาหรือไม่เห็นด้วยกับการถวายฎีกา (03 ส.ค.52)
• มหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน ประจำปี 2552 (01 ส.ค.52)