หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

    
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้แทนหมวดกระทรวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2553-2556), คณะทำงานปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 1364/2552 ลว.9 มิ.ย.2552 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2552


• งานเทศกาลไหม ปี 2552 (29 พ.ย.52)
• งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 (27 พ.ย.52)
• โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการแข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (26 พ.ย.52)
• วันวชิราวุธ ประจำปี 2552 (25 พ.ย.52)
• การเตรียมการจัดประกวดนางงามไหม ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น (25 พ.ย.52)
• งานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (24 พ.ย.52)
• มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (20 พ.ย.52)
• โครงการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (19 พ.ย.52)
• มทภ.2 ตรวจเยี่ยมหน่วย กอ.รมน.จว.ขก. (18 พ.ย.52)
• โครงการปั่นจักยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8,666 กม."ฉันรักประเทศไทย" (17 พ.ย.52)
• เปิดการอบรม"ค่ายพุทธบุตร" (16 พ.ย.52)
• โครงการ "Weee แยกขยะ" รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (16 พ.ย.52)
• ประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2552 (15 พ.ย.52)
• พระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พ.ย.52)
• เอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ (13 พ.ย.52)
• วันรวมน้ำใจให้กาชาดขอนแก่นและแถลงข่าวการจัดงานไหมฯ ประจำปี 2552 (11 พ.ย.52)
• การประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (08 พ.ย.52)
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12,14 ตรวจติดตามงานที่ จ.ขอนแก่น (07 พ.ย.52)
• โครงการตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 10,000 รูป (06 พ.ย.52)
• โครงการ ๑ เหรียญ ๑ คำอธิฐานเพื่อในหลวง (05 พ.ย.52)
• มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว (03 พ.ย.52)
• ถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2552 (02 พ.ย.52)
• ผู้อำนวยการบริหารสภาหอการค้าสวีเดิน-ไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ (02 พ.ย.52)
• ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น (01 พ.ย.52)