หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

มอบเงินอุดหนุนแก่สมาชิกสหกรณ์

    
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนแก่สมาชิกสหกรณ์ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจาก อ.บ้านไผ่ อ.ชนบท อ.โนนศิลา และ อ.เปือยน้อย เข้ารับมอบเงินกว่า 500 คน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2553


• ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2553 (28 ม.ค.53)
• แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรฯ ครั้งที่ 31  (27 ม.ค.53)
• อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำขอเข้าพบ (25 ม.ค.53)
• โครงการ"ยุทธการ 4444 ปิด ล้าง เลียง หยุด สู้หวัด 2009" (25 ม.ค.53)
• สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (22 ม.ค.53)
• ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ (22 ม.ค.53)
• คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา ศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น (21 ม.ค.53)
• ผู้ตรวจราชการ มท. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร (19 ม.ค.53)
• วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.53)
• วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2553 จังหวัดขอนแก่น  (16 ม.ค.53)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น (15 ม.ค.53)
• วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2553 (14 ม.ค.53)
• การศึกษาดูงานของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (14 ม.ค.53)
• เอกอัครราชฑูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอเข้าพบ (13 ม.ค.53)
• การศึกษาดูงานของ วปอ.รุ่นที่ 52 และ ปรอ.รุ่นที่ 22 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12 ม.ค.53)
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าอวยพรปีใหม่ (11 ม.ค.53)
• วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 จังหวัดขอนแก่น (09 ม.ค.53)
• ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (07 ม.ค.53)
• ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 (05 ม.ค.53)
• ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 จังหวัดขอนแก่น (04 ม.ค.53)