หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์ปรึกาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดสัญจรครั้งที่ 1

    
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.10 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดสัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยนายบุญเลิศ บูรณศักดา ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้สัมมนา นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี ที่ปรึกษาศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการมีผู้เข้าสัมมนากว่า 180 คน จากภาคธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2553


• โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ (24 ก.พ.53)
• แถลงข่าว สคบ.สัญจร จังหวัดขอนแก่น (23 ก.พ.53)
• มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2553 (19 ก.พ.53)
• พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม (19 ก.พ.53)
• พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (18 ก.พ.53)
• พิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวครั้งที่ 1/2553 (17 ก.พ.53)
• พิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝางและสาขาพระยืน (17 ก.พ.53)
• แถลงข่าวเปิดเที่ยวบิน เชียงใหม่-ขอนแก่น (17 ก.พ.53)
• ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันสตรีสากล"ประจำปี 2553 (16 ก.พ.53)
• ผู้ตรวจราชการ มท.ตรวจติดตามงานที่ จ.ขอนแก่น (15 ก.พ.53)
• การสัมนาโอกาสทางการค้าตลาดอาเชี่ยนสู่ตลาดโลก (12 ก.พ.53)
• ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (11 ก.พ.53)
• ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (08 ก.พ.53)
• การจัดประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (08 ก.พ.53)
• การแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (05 ก.พ.53)
• โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศรช. (02 ก.พ.53)
• ประชุมการติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติ จ.ขอนแก่น (02 ก.พ.53)
• ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ตรวจติดตามงานที่จังหวัดขอนแก่น (02 ก.พ.53)
• พิธีทอดผ้าป่าระดมทุนก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น (01 ก.พ.53)