หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ปี 2553

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.29 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีนำส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นเสร็จพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553และมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2553


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2553 (30 มี.ค.53)
• พิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ (29 มี.ค.53)
• การแถลงข่าวงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน (26 มี.ค.53)
• ประชุมสัมมนาโครงการแปลงยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าไปสู่การปฏิบัติ (26 มี.ค.53)
• ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการสถานประกอลอุตสาหกรรม (26 มี.ค.53)
• พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอารามหลวง (25 มี.ค.53)
• มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อำเภอพล (24 มี.ค.53)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย  (23 มี.ค.53)
• โครงการ"ทำดีทุกวันปั่นจักรยานเพื่อน้อง" (23 มี.ค.53)
• เวทีประชาคมพลังงานจังหวัดขอนแก่น (22 มี.ค.53)
• การประชุมเหล่ากาชาดภาค 6 ครั้งที่ 1/2553 (21 มี.ค.53)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 (17 มี.ค.53)
• พิธีจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26 (16 มี.ค.53)
• โครงการสถานประกอบะการป้องกันยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (16 มี.ค.53)
• วันต้อหินโลก ประจำปี 2553 (15 มี.ค.53)
• เยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันเหตุร้ายในช่วงวันรวมพลคนเสื้อแดง (12 มี.ค.53)
• ประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2552 (12 มี.ค.53)
• มอบโฉนดที่ดินทุกพื้นที่สดุดี 82 พรรษา มหาราชา (12 มี.ค.53)
• การประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2553 (11 มี.ค.53)
• กิจกรรมวันไตโลก (10 มี.ค.53)
• พิธีเปิดการดำเนินการ"แท็กซี่ ขอนแก่น" (09 มี.ค.53)
• วันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 (05 มี.ค.53)
• การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (FTX) (04 มี.ค.53)
• คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมขอเข้าพบ (04 มี.ค.53)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระบาดไข้หวัดใหญ่ (04 มี.ค.53)