หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.บ้านฝาง

    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2553 โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอบ้านฝาง ให้การต้อนรับ นายวีรวัฒน์ กุลสิงห์ เกษตรจังหวัด กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2553


• การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ วุฒิสภา (29 เม.ย.53)
• การแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU (29 เม.ย.53)
• โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และประกาศเจตนารมย์ปกป้องสถาบัน (28 เม.ย.53)
• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (26 เม.ย.53)
• โครงการเวทีวิชาการระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2553 (23 เม.ย.53)
• โครงการประหยัดพลังงานของส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553 (21 เม.ย.53)
• ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE (20 เม.ย.53)
• ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (19 เม.ย.53)
• งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (09 เม.ย.53)
• กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 (09 เม.ย.53)
• กิจกรรม "รณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ" (09 เม.ย.53)
• งานสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2553 (08 เม.ย.53)
• โครงการบรรพชา 5 รั้วร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ (06 เม.ย.53)
• วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06 เม.ย.53)
• ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2553 (05 เม.ย.53)
• พิธีเปิดทางลอดจัดตัดทางหลวง จังหวัดขอนแก่น (05 เม.ย.53)
• อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 (02 เม.ย.53)
• การตรวจราชการ แก้ไขปัญหาภัยแล้งของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 (01 เม.ย.53)