หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานทำบุญศาลากลางเสริมสร้างสมานฉันท์บำรุงขวัญและความสามัคคี

    
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.19 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลากลางเสริมสร้างสมานฉันท์บำรุงขวัญและความสามัคคี โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญอย่างคับคั่ง
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2553


• การประชุมระดับพื้นที่ลุ่มน้ำโขงอีสาน-ชี-มูล (25 พ.ค.53)
• ให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (24 พ.ค.53)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2553 (รอบที่ 2) (17 พ.ค.53)
• เปิดการแถลงข่าวงานมหกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น (17 พ.ค.53)
• โครงการ "ศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (11 พ.ค.53)
• โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำลุ่มน้ำชีตอนบน (11 พ.ค.53)
• รวมพลังใจถวายความภักดีแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 (05 พ.ค.53)
• วันหืดโลก (Word Asthma Day) จังหวัดขอนแก่น (04 พ.ค.53)
• การประชุมวิชาการเกษตประจำปี 2553 (03 พ.ค.53)
• วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น (01 พ.ค.53)