หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2553 ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

    
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 น. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 7/2553 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น โดยก่อนการประชุมมีพิธีมอบธงชาติไทย ในโครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับดำรงตำแหน่งใหม่ และจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่อง สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2553 ในวาระที่ เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 โครงการ "เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553" และเรื่องมหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2553


• มหกรรม "เติมความเขียวให้หัวใจคนขอนแก่น" (22 ก.ค.53)
• ความคืบหน้าการสอบสวนคดีวางเพลิงเผาศาลากลางและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น (22 ก.ค.53)
• มหกรรมเติมความเขียวให้หัวใจคนขอนแก่น (21 ก.ค.53)
• ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี (20 ก.ค.53)
• โครงการ "ครอบครัวไทย รวมใจปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ" (20 ก.ค.53)
• โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ฯ (19 ก.ค.53)
• SMEs ไทยเข้มแข็ง 2010 (16 ก.ค.53)
• โครงการเติมความเขียวให้หัวใจคนขอนแก่น (16 ก.ค.53)
• พิธีรวมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (15 ก.ค.53)
• พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน (15 ก.ค.53)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล ปี 2553 (14 ก.ค.53)
• การประชุมวิชาการนานาชาติ (14 ก.ค.53)
• การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (13 ก.ค.53)
• แถลงข่าว "ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต" (13 ก.ค.53)
• ขอพระราชทานโครงการชลประทาน ฯ เพื่อการเกษตร (13 ก.ค.53)
• สินค้าราคาประหยัด  (12 ก.ค.53)
• การสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน (12 ก.ค.53)
• นิทรรศการเกมดี ปลอดภัย สร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (09 ก.ค.53)
• การอบรม "ทักษะการให้บริการยุคใหม่" (07 ก.ค.53)
• พิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ (07 ก.ค.53)
• การประชุมโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ (07 ก.ค.53)
• แถลงข่าวการจัดงาน "SMEs ไทยเข้มแข็ง 2010" (06 ก.ค.53)
• การเตรียมการพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (05 ก.ค.53)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2553 (02 ก.ค.53)
• สัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) (02 ก.ค.53)
• โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำหนองซองแมว (01 ก.ค.53)
• วันลูกเสือแห่งชาติ ปี 2553 (01 ก.ค.53)