หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พลังผู้นำ พลังสร้างสรรค์ ปกป้องสถาบัน ฯ

    
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานในพิธีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทน อปท. ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มเครือข่าย และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โดยนางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน ประธานกล่าวเปิดงาน และนำผู้ร่วมงานในพิธี ประกาศเจตนารมณ์ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นข้าราชการที่ดีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2553 และมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้นำหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ตามลำดับ ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2553


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2553 (30 ส.ค.53)
• การแถลงข่าว"การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจังหวัดขอนแก่น ปี 2553" (27 ส.ค.53)
• เสนาแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (27 ส.ค.53)
• การประชุมวิชาการ "การพัฒนาระบบการพยาบาลรายกรณี ประจำปี 2553 (26 ส.ค.53)
• มอบนโยบายการแก้ไขปัญหา อุทกภัย และเปิดงานโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ (25 ส.ค.53)
• ขอนแก่น EXPO 2010 (17 ส.ค.53)
• โครงการ"ครอบครัวไทยร่วมใจปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ" (14 ส.ค.53)
• พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2553 จังหวัดขอนแก่น (13 ส.ค.53)
• ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น (11 ส.ค.53)
• ประชุมเตรียมการจัดงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ (11 ส.ค.53)
• ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (11 ส.ค.53)
• วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2553 (10 ส.ค.53)
• โครงการ "มอบโฉนดที่ดินทุกพื้นที่สดุดี 82 พรรษา มหาราชา" (09 ส.ค.53)
• พิธีเชิญพวงมาลาตั้งหน้าหีบศพ (06 ส.ค.53)
• เอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาราวะ (06 ส.ค.53)
• ขอนแก่นเตรียมการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานสถานที่ปฏิบัติธรรมชาวพุทธในภาคอีสาน (05 ส.ค.53)
• การเสิรมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ (05 ส.ค.53)
• สัมมนา การมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนตำบลในการพัฒนาจังหวัด (04 ส.ค.53)
• แถลงข่าว "ขอนแก่นเอ็กซ์โป 2010" (04 ส.ค.53)
• การแถลงข่าว "ครอบครัวไทยรวมใจปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ" (04 ส.ค.53)
• ประชุมเตรียมารปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (03 ส.ค.53)
• ตรวจสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน (02 ส.ค.53)
• WTO มาแรงแซง FTA ?:ผลกระทบต่อไทย (02 ส.ค.53)
• แถลงข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดประมูลเลขทะเบียนสวยประจำปี 2553 ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553ในหมวด กพ  (01 ส.ค.53)