หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการปลูกป่า ต้นศรีมหาโพธิ์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

    
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบต้นศรีมหาโพธิ์ ในโครงการปลูกป่าต้นศรีมหาโพธิ์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ศอช.จ.) และมหาวิทยาลัยอีสาน โดยมอบให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดหมู่บ้านชุมชน นำไปปลูก มีผู้เข้ารับมอบจากชุมชนต่าง ๆ กว่า 100 คน ณ หอประชุมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอีสาน ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2553


• พิธีเปิดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานการชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 (29 พ.ย.53)
• พิธีปิดการสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 (28 พ.ย.53)
• พิธีมอบรางวั"สำเภาทอง" แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (27 พ.ย.53)
• พิธีทำบุญใส่บาตรของประธานหอการค้าไทย (26 พ.ย.53)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2553 (25 พ.ย.53)
• ประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในจังหวัดสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น (24 พ.ย.53)
• ประชุมคณะกรรมการจัดการสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 จังหวัดขอนแก่น (24 พ.ย.53)
• เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (23 พ.ย.53)
• งานแถลงข่าว  (19 พ.ย.53)
• การประชุมสัมมนาเชิงทดสอบความเหมาะสมและถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัย (19 พ.ย.53)
• การประชุมคณะกรรมการจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ (17 พ.ย.53)
• การประชุมวิชาการนานาชาติ (17 พ.ย.53)
• วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดขอนแก่น (16 พ.ย.53)
• การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภา (16 พ.ย.53)
• นิทรรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชันย์ (12 พ.ย.53)
• มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (12 พ.ย.53)
• ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (11 พ.ย.53)
• มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต และผู้ประสบภัยน้ำท่วม (10 พ.ย.53)
• การแถลงข่าวงานแรลลี่ราชมงคลการกุศล ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 2 (09 พ.ย.53)
• พิธีปล่อยขบวนรถพระราชทานน้ำดื่ม (05 พ.ย.53)
• การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสมิตรภาพลุ่มน้ำโขง (05 พ.ย.53)
• การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการอำเภอเมือง (03 พ.ย.53)
• การแถลงข่าว "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8 (02 พ.ย.53)
• พิธีรับ-ส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ ฯ (01 พ.ย.53)
• นิทรรศการ 100 ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (01 พ.ย.53)
• โครงการสร้างนักขับมืออาชีพ (01 พ.ย.53)