หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมตรวจสอบติดตามคณะกรรมาธิการ ฯ วุฒิสภา

    
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอกสนธยา แสงเภา รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณของกรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยาแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช โดยมีนายธนวัฒน์พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายคุมพล บรรเทาทุกข์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2553


• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (27 ธ.ค.53)
• การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (27 ธ.ค.53)
• การศึกษาดูงานของเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลี (27 ธ.ค.53)
• การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (24 ธ.ค.53)
• ปตท.สผ.เปิดโครงการหลุมขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่ ขอนแก่น (22 ธ.ค.53)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นพร้อมจัดกีฬาแห่งชาติหลังนำทีมแถลงข่าวที่ชลบุรี  (22 ธ.ค.53)
• นักศึกษาหลักสูตร วปอ. ศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น (20 ธ.ค.53)
• ประชุมคณะกรรมการป้องกันไข้หวัดนกและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดขอนแก่น (17 ธ.ค.53)
•  กรรมาธิการวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (15 ธ.ค.53)
• กรรมาธิการวุฒิสภาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดขอนแก่น (14 ธ.ค.53)
• วันรำลึก ฯพณฯ จอมพลสฤษติ์ ธนะรัชต์ (08 ธ.ค.53)
• วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2553 (05 ธ.ค.53)
• วันคนพิการสากล ประจำปี 2553 (03 ธ.ค.53)
• โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน (02 ธ.ค.53)