หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการขับเคลื่อน "ระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น"

    
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีประกาศโครงการขับเคลื่อน "ระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น" นำหัวหน้าส่วนราชการ 30 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในธงสัญญลักษณ์ประกาศขับเคลื่อน "ระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น" หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ บ้านคำบง หมู่ 8,9,11,13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำ อ.ช.ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น และมอบใบประกาศกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับอำเภอ 26 อำเภอ โดยนายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน์ นายอำเภอน้ำพอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ และเพื่อน้อมนำถวายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาในปี 2554
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2554


• การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2554 (28 ม.ค.54)
• การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554 (27 ม.ค.54)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย  (26 ม.ค.54)
• การประชุมสมัชชาสตรีระดับภาค (26 ม.ค.54)
• ภูปัญญาไทยทำนา 1 ไร่ ได้เงินแสน (ทำนาโยน) (26 ม.ค.54)
• งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554 (21 ม.ค.54)
• การตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ (19 ม.ค.54)
• เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสฯขอเข้าเยี่ยมคารวะ (18 ม.ค.54)
• วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.54)
• "โครงการ ซีพี-ซีพีเอฟ...เคียงข้างคนไทยสู้ภัยหนาว" (17 ม.ค.54)
• เปิดป้ายการส่งเสริมการขายผักและผลไม้ ตลาดศรีเมืองทอง (17 ม.ค.54)
• การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 (14 ม.ค.54)
• การศึกษาภูมิประเทศของนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (13 ม.ค.54)
• การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 (12 ม.ค.54)
• พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว (12 ม.ค.54)
• ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการช่วยเหลือประชาชน (12 ม.ค.54)
• มอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัว (10 ม.ค.54)
• วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 (08 ม.ค.54)
• ปตท.สผ.มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในขอนแก่นมาราธอน ครั้งที่ 8 (07 ม.ค.54)
• โครงการ "ธรรมะเยียวยาสังคม" ครั้งที่ 7 (06 ม.ค.54)
• มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ (06 ม.ค.54)
• ประธานการประชุมคณะกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  (05 ม.ค.54)