หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2554

    
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2554 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของโครงการ "ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้" จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยขอนแก่นไบค์ไทยแลนด์ และมอบโล่เกียรติยศให้กับเทศบาลที่ได้รางวัล ศูนย์ฝึกกีฬาระดับดีเด่น โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งกีฬา" จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เปิดการประชุมประเด็นที่สำคัญคือ การจัดงานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน "ฉัตรมงคล" และพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) โครงการคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดขอนแก่น และการจัดหาสิทธิประโยชน์และการจำหน่ายเสื้อเพื่อหารายได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง และผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2554


• การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ครั้งที่ 2/2554 (27 เม.ย.54)
• โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลี่ยมบนบก (27 เม.ย.54)
• การสัมมนา แนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (26 เม.ย.54)
• การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (26 เม.ย.54)
• การประชุมคณะทำงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ (26 เม.ย.54)
• การประกาศผลการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ (26 เม.ย.54)
• "ผู้นำคุณธรรม ทำดีเพื่อพ่อ" (25 เม.ย.54)
• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.54)
• พระภูมิฟ้า น้อมโน้มโลมดิน (22 เม.ย.54)
• การประชุมแนวทางการจัดหารายได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (21 เม.ย.54)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (20 เม.ย.54)
• ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 จังหวัดขอนแก่น (18 เม.ย.54)
• ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 จังหวัดขอนแก่ (16 เม.ย.54)
• พิธีปล่อยแถวระดมกำลังปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 (11 เม.ย.54)
• เปิดศูนย์อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (08 เม.ย.54)
• เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 (08 เม.ย.54)
• งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว (07 เม.ย.54)
• วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (06 เม.ย.54)
• โครงการฑูตวัฒนธรรมนานาชาติ ประเพณีสงกรานต์งามอย่างไทย ประจำปี 2554 (05 เม.ย.54)
• การแถลงผลงาน ศตส.จ.ขก. ปี 2554 ครั้งที่ 2 (04 เม.ย.54)
• รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ (02 เม.ย.54)
• โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน (01 เม.ย.54)
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ (01 เม.ย.54)