หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการประกันภัย พ.ร.บ. 100%

    
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประกันภัย พ.ร.บ. 100% โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับ อำเภอเมืองขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) โดยรณรงค์ และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมทำ พ.ร.บ. มากขึ้น เพื่อจะให้ได้รับประโยชน์ด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม โดยผู้เข้ารับฟังประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่นกว่า 700 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2554


• ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2554 (26 พ.ค.54)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตรฯ กลุ่มจังหวัด (26 พ.ค.54)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (25 พ.ค.54)
• อบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง" (23 พ.ค.54)
• โครงการ"บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน"และนิทรรศการ"ต้นรักแห่งแผ่นดิน" (20 พ.ค.54)
• กิจกรรมเกี่ยวข้าว "ภูมิปัญาไทยทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน" (18 พ.ค.54)
• เอกอัคราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคาราวะ (18 พ.ค.54)
• โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (12 พ.ค.54)
• พิธีเปิดงาน (12 พ.ค.54)
• งานสมโภชน์และบวงสรวงเจ้าพ่อมเหสักข์ ประจำปี 2554 (12 พ.ค.54)
• การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (11 พ.ค.54)
• การประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดขอนแก่น (10 พ.ค.54)
• โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่น (06 พ.ค.54)
• พิธีร่วมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (05 พ.ค.54)
• พิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2554 (05 พ.ค.54)
• อัญเชิญพวงหรีดพระราชทานแก่น พลฯธวัชชัย บุญมั่ง (04 พ.ค.54)
• โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ (03 พ.ค.54)
• ปลูกต้นกระดาษร่วมลดโลกร้อน (03 พ.ค.54)
• การอบรมหลักสูตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (02 พ.ค.54)
• การประชุมวิชาการนานาชาติ (02 พ.ค.54)
• วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ปี 2554 (01 พ.ค.54)