หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2554

    
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2554 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยก่อนเปิดการประชุมเป็นพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ต่อหน้าพระบรมสาทิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก " โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมเสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ" จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ราย จากการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น และเรื่องเพื่อทราบ การประดับธงและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯการแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าไหม และเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำเสื้อจำหน่าย การแข่งขัยกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 30 รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และอำเภอบ้านฝางจัดกิจกรรมรวมพลังเดิน-วิ่ง เทิดพระเ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2554


• การอบรมสัมมนา "E-Commerce ทำง่าย ขายได้จริง" (28 มิ.ย.54)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคม จังหวัดขอนแก่น (28 มิ.ย.54)
• นับถอยหลัง 2015 รุกและรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (23 มิ.ย.54)
• กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2554 (22 มิ.ย.54)
• การประชุม "ชุมชนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" (21 มิ.ย.54)
• โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติ (20 มิ.ย.54)
• การเพิ่มศักยภาพชาวนาไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (20 มิ.ย.54)
• มอบทุนการศึกษามูลนิธิอภันตรี เจ เอส แอล (20 มิ.ย.54)
• งาน "ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกปี 2554 " (17 มิ.ย.54)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของชุมชน องค์กร ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ" (17 มิ.ย.54)
• การตรวจเยี่ยมส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (16 มิ.ย.54)
• การสัมมนา การจัดซื้อ จัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (14 มิ.ย.54)
• แถลงข่าว การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและมหกรรมจัดหางานขอนแก่น (13 มิ.ย.54)
• พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" (11 มิ.ย.54)
• วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2554 (10 มิ.ย.54)
• โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (10 มิ.ย.54)
• การประชุม "สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น" (07 มิ.ย.54)
• โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"  (07 มิ.ย.54)
• โครงการอบรมแกนนำส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (07 มิ.ย.54)
• คณะผู้แทนมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคาราวะ (03 มิ.ย.54)
• การประกวดชมรม To Be Number One ประเภทจังหวัด (02 มิ.ย.54)