หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการ "ท้องถิ่นไทยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา"

    
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ตามโครงการ"ท้องถิ่นไทยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" จัดโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอมัญจาคีรี โดยมี นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอมัญจาคีรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554, เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การเฝ้าระวังอุบัติภัยบนท้องถนนในการใช้รถใช้ถนน และเสริมสร้างค่านิยมทัศนคติ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย โดยมีนักเรียน ประชาชน จาก อบต.กุดเค้า, อบต.โพนเพ็ก, อบต.ท่าศาลา, เทศบาลตำบลนาข่า, เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2554


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2554 (30 ส.ค.54)
• CD Day ขอนแก่น : รวมพลังสร้างสรรค์ สานพลังคนดี (29 ส.ค.54)
• พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2554 (25 ส.ค.54)
• โครงการ "เยาวชนรักออม รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" (24 ส.ค.54)
• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 (24 ส.ค.54)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 13 (24 ส.ค.54)
• การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค (23 ส.ค.54)
• โครงการกองทุนบุญ  (23 ส.ค.54)
• การแถลงข่าว "999...วันขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง" (18 ส.ค.54)
• กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ขอเข้าเยี่ยมคารวะ (18 ส.ค.54)
• เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะ (18 ส.ค.54)
• วันคล้ายวันก่อตั้งหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ครบ 28 ปี (16 ส.ค.54)
• พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2554 จังหวัดขอนแก่น (12 ส.ค.54)
• กิจกรรมสัญจร เมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาวกับโตโยต้า (11 ส.ค.54)
• คณะนักเทนนิสเยาวชนอินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะ (11 ส.ค.54)
• การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554  (11 ส.ค.54)
• การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสมาชิกเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น (11 ส.ค.54)
• วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2554 (11 ส.ค.54)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12 (10 ส.ค.54)
• การตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (10 ส.ค.54)
• มอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2554 (09 ส.ค.54)
• การประชุมชี้แจงแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (09 ส.ค.54)
• การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม (08 ส.ค.54)
• การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Road Show) (08 ส.ค.54)
• การแถลงข่าวความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ (05 ส.ค.54)
• เปิดโลก IT ที่ขอนแก่น (04 ส.ค.54)
• ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (04 ส.ค.54)
• ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (03 ส.ค.54)
• เมืองจราจรปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (02 ส.ค.54)
• การมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ (02 ส.ค.54)