หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยฯใน อ.ชนบท

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือแก่ราษฎรในเบื้องต้น ที่บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 5 บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ต.ชนบท จำนวน 478 ครัวเรือน และตำบลศรีบุญเรือง อีก 8 หมู่บ้าน จำนวน 1,001 ครัวเรือน กว่า 5,000 คน โดยได้รับฟังการสรุปสถานการณ์น้ำท่วม จากนายอำเภอชนบท เนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่อำเภอชนบท ประกอบกับพื้นที่อำเภอมีแนวลำน้ำชีไหลผ่านเป็นเหตุให้น้ำชีล้นตลิ่ง น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและถนนเข้าหมู่บ้าน ทำให้การสัญจรไปมาไม่ได้ เกิดความเดือดร้อนและเสียหายภายใน 2 ตำบล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ราษฎรและกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ก่อนจะเดินทางไปมอบถุงยังชีพที่อำเภอน้ำพองต่อไป
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2554


• การเตรียมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (29 ก.ย.54)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2554 (29 ก.ย.54)
• การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางไกล เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม (29 ก.ย.54)
• การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2554 (28 ก.ย.54)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 15 (28 ก.ย.54)
• การประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม (27 ก.ย.54)
•  "มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง : ระเบิดจากข้างในเพื่อความยั่งยืน" (27 ก.ย.54)
• ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลรับจำนำระดับจังหวัด (27 ก.ย.54)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม (26 ก.ย.54)
• ทานข้าวเล่าเรื่อง ครั้งที่ 7/2554 (26 ก.ย.54)
• มอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (22 ก.ย.54)
• สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวขอนแก่น เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40  (22 ก.ย.54)
• โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560) (21 ก.ย.54)
• การประชุม บทบาทของ กศน. เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (21 ก.ย.54)
• กิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 5/2554 (20 ก.ย.54)
• ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40  (19 ก.ย.54)
• โครงการ มอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดขอนแก่น (19 ก.ย.54)
• ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พิจารณางบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (16 ก.ย.54)
• วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2554 (14 ก.ย.54)
• การประชุมเรื่อง การเข้าร่วมงาน THE 8th China-asean Expo 2011(CAEXPO : 2011) (13 ก.ย.54)
• การประชุมวิชาการ "มหกรรมรวมพลคนอีสาน สืบสานปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE" (13 ก.ย.54)
• มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 (12 ก.ย.54)
• นิทรรศการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ (10 ก.ย.54)
• พิธีเปิด โครงการ 999...วันขอนแก่นรักษ์โลกรักในหลวง (09 ก.ย.54)
• โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดขอนแก่น (07 ก.ย.54)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 14 (07 ก.ย.54)
• พิธีเปิดอาคารเรือนนอน สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ (05 ก.ย.54)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาลุ่มน้ำชีฯ ครั้งที่1/2554 (05 ก.ย.54)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาเครือข่ายสัญจรนันทนาการต้นแบบ" รุ่นที่ 2 (02 ก.ย.54)
• ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม (01 ก.ย.54)