หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

รับมอบเรือท้องแบนจากคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีรับมอบ เรือท้องแบน ซึ่งทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ โดยมอบให้ นางสุพรรัตน์ แสงมาลี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และขอความร่วมมือให้คณาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ช่วยกันต่อเรือให้จำนวน 20 ลำ ขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีน้ำท่วมขัง ได้แก่ อ.เมืองขอนแก่น อ.ชนบท อ.อุบลรัตน์ อ.มัญจาคีรี อ.บ้านไผ่ อ.พระยืน และ อ.บ้านแฮด จากนั้นประธานได้มอบวุฒิบัตรชมเชยเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์และนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2554


• มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม. ขอนแก่น ปี 2554 (29 ต.ค.54)
• ประชุมเตรียมการจัดงานประเทศสีเขียวฯ (27 ต.ค.54)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนฯมอบถุงยังชีพพระราชทาน (27 ต.ค.54)
• โครงการ วันรณรงค์ เก็บเกี่ยวข้าวไร่แก้จนแบบคนบ้านแฮด ปี 2554 (27 ต.ค.54)
• มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น (27 ต.ค.54)
• พิธีมอบทุนการศึกษาฟินิคซเพื่อชุมชน ครั้งที่ 12/2554 (26 ต.ค.54)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 17 (26 ต.ค.54)
• ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฯผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 1/2554 (25 ต.ค.54)
• วันปิยะมหาราช ประจำปี 2554 จังหวัดขอนแก่น (23 ต.ค.54)
• จ.ขอนแก่น นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมอบให้ จ.อ่างทอง (21 ต.ค.54)
• วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2554 (21 ต.ค.54)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.หนองเรือ (21 ต.ค.54)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพ อ.หนองนาคำ (21 ต.ค.54)
• ประชุมหารือการบูรณาการน้ำเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (20 ต.ค.54)
• พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดอ่างทอง (20 ต.ค.54)
• รับมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (19 ต.ค.54)
• การแถลงข่าว การจัดงาน ATSME E-SAAN FAIR (18 ต.ค.54)
• พิธีประกาศ "ระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2555" (18 ต.ค.54)
• มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (17 ต.ค.54)
• ประชุมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 (17 ต.ค.54)
• พิธีพลีกรรมตักน้ำ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น (14 ต.ค.54)
• พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มุลนิธิคุณพุ่ม (14 ต.ค.54)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 16 (12 ต.ค.54)
• ตรวจเยี่ยมราษฎรและรับมอบของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (11 ต.ค.54)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (11 ต.ค.54)
• งานประเพณี ออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน ประจำปี 2554 (10 ต.ค.54)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (10 ต.ค.54)
• ตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริโภคในเขต อ.เมือง ที่เกิดอุทกภัย (07 ต.ค.54)
• มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.หนองเรือ (05 ต.ค.54)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร อ.ชนบท จ.ขอนแก่น (04 ต.ค.54)
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (01 ต.ค.54)