หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

    
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ บ้านบึงสวางค์ หมู่ 16 ต.บึงเนียม และบ้านพระคือ หมู่ 16 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 11 ต.พระลับ โดยมี นายยุทธชัย ลาคำ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวรายงาน โดยมีราษฎรบ้านพระคือ และบ้านหนองโพธิ์ ประสบอุทกภัยไร้ที่อยู่อาศัยทั้งหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตรเสียหายประมาณ 30,000 ไร่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร และร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านร่วมกับราษฎร
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2554


• พิธีเปิดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 2554 (29 พ.ย.54)
• พิธ๊เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง (28 พ.ย.54)
• งานแถลงข่าวการจัดงาน "ขอนแก่นเคาว์ดาวน์ ปาร์ตี้ปีแสง 2012" (28 พ.ย.54)
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดงานเทศกาลงานไหมฯ ประจำปี 2554 (28 พ.ย.54)
• เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบเงินสนับสนุนครัวจังหวัด (25 พ.ย.54)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2554 (24 พ.ย.54)
• การประชุมระดับชุมชนและประชาคม (24 พ.ย.54)
• พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร เพื่อถวายพระราชกุศลฯ (23 พ.ย.54)
• โครงการ "ครัวรัฐบาล" จาก จ.ขอนแก่น ...สู่เขตบางพลัด กรุงเทพฯ (22 พ.ย.54)
• การประชุมหารือ การรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า (22 พ.ย.54)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน (21 พ.ย.54)
• การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) กระทรวงมหาดไทย (18 พ.ย.54)
• ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (18 พ.ย.54)
• รับมอบลูก EM BALL และน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย (17 พ.ย.54)
• ประชุมโครงการ "ครัวรัฐบาล" จากขอนแก่น...สู่เขตบางพลัด กรุงเทพฯ (17 พ.ย.54)
• การประชุมสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ (16 พ.ย.54)
• งานวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 (16 พ.ย.54)
• รับมอบถุงยังชีพจาก มหาวิทยาลัยอีสาน ขอนแก่น (15 พ.ย.54)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (14 พ.ย.54)
• พิธีรับมอบเรือท้องแบนจากคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (11 พ.ย.54)
• โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% (10 พ.ย.54)
• ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล (10 พ.ย.54)
• มหกรรมคอนเสิร์ต 10 ปี คมชัดลึก "คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน" (09 พ.ย.54)
• โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (09 พ.ย.54)
• การประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการพื้นที่ 9 : ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งขวา (08 พ.ย.54)
• การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดงานวันคนพิการสากล (08 พ.ย.54)
• นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการสร้างเรือท้องแบนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (08 พ.ย.54)
• นายกเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ (08 พ.ย.54)
• รับมอบเงินสนับสนุนชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น (07 พ.ย.54)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) (07 พ.ย.54)
• โครงการแรงงานคืนถิ่น : คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (04 พ.ย.54)
• จังหวัดขอนแก่น นำสิ่งของและอาหารช่วยเหลือผุ้ประสบภัย ณ ค่ายอดิศร สระบุรี (03 พ.ย.54)
• การประชุมการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 (02 พ.ย.54)
• พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (02 พ.ย.54)