หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2555

    
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยก่อนเปิดการประชุม เป็นพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "นครขอนแก่นเกมส์" และมอบเงินรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว ปีการเพาะปลูก 2554/2555 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเป็นการแนะนำ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 3 ราย เรื่องประเด็นสำคัญในการประชุม คือ การอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) มาประดิษฐาน ณ จังหวัดขอนแก่น การจัดงานวันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 5 และการจัดงานประเพณีบุญคูณลานฯ ของอำเภอบ้านฝาง ประจำปี 2555
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2555


• การประชุม กรอ. จังหวัดขอนแก่นสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (25 ม.ค.55)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 1/2555 (24 ม.ค.55)
• มหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน้ำท่วม (19 ม.ค.55)
• การแถลงข่าวผลงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (19 ม.ค.55)
• งานวันคนพิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 (19 ม.ค.55)
• วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.55)
• การประชุม การเตรียมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) (17 ม.ค.55)
• งานวันครูจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 (16 ม.ค.55)
• งานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2555 (14 ม.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดขอนแก่น ฯ ครั้งที่ 2/2555 (13 ม.ค.55)
• รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ (13 ม.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการ กฟย.จังหวัด (12 ม.ค.55)
• พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 (11 ม.ค.55)
• ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดขอนแก่น (กสจ.) (11 ม.ค.55)
• การประชุมร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนฯและปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ (05 ม.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุครั้งที่ 6/2555 (04 ม.ค.55)