หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2555

    
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยก่อนเปิดการประชุม เป็นพิธีมอบเงินรายได้การเช่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) สบทบทุนสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 มอบเกียรติบัตรให้กับอำเภอชนบทที่มีผลงานดีเด่นด้านอำนวยความเป็นธรรม มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนารณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 6 ราย และประเด็นสำคัญในการประชุมเรื่อง การจัดงาน "Khon Kaen Fun Fest" ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม 2555 ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2555


• ประชุมเตรียมการจัดงาน "Khon Kaen Fun Fest" (27 ก.พ.55)
• การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูเเลรับจำนำข้าวระดับจังหวัด (27 ก.พ.55)
• โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (23 ก.พ.55)
• ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 (22 ก.พ.55)
• การประชุมเพื่อรับฟังโครงการของจังหวัดขอนแก่นของคณะรัฐมนตรี (21 ก.พ.55)
• นับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ (17 ก.พ.55)
• มหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น (17 ก.พ.55)
• การตรวจราชการโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักฯของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (16 ก.พ.55)
• การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ (16 ก.พ.55)
• โครงการ "รัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย" (15 ก.พ.55)
• คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่3 (ยธส.3) ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (15 ก.พ.55)
• ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจ ร้อยรัก เทิดไท้องค์ราชัน (14 ก.พ.55)
• โครงการทำดี 84 รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อ เพื่อคนพิการแต่กำเนิด (14 ก.พ.55)
• การประชุมมอบหมายงานการจัดกิจกรรมนับถอยหลังสู่กีฬาแห่งชาติ (13 ก.พ.55)
• การมอบนโยบายให้กับผู้บริหารงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (10 ก.พ.55)
• พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (09 ก.พ.55)
• การประชุมคณะทำงานจัดงาน "วันสตรีสากล" ประจำปี 2554 (08 ก.พ.55)
• ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 (08 ก.พ.55)
• การประชุมกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) (06 ก.พ.55)
• การประชุมผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (06 ก.พ.55)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) (05 ก.พ.55)
• อัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะ (02 ก.พ.55)
• การประชุมเตรียมข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัด นำเสนอคณะรัฐมนตรี (01 ก.พ.55)
• การประชุมแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัด (01 ก.พ.55)