หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 09.29 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" จากนั้นประธานได้อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555" และอัญเชิญวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังขปรินายก ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และเชิญสาสน์นายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วประธานมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทและเเสดงความยินดี แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับเกียรติบัตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2555


• แถลงข่าว สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2555 (30 มี.ค.55)
• ประชุม การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น (29 มี.ค.55)
• โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2555 (29 มี.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (28 มี.ค.55)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ปลอดการขายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และอบายมุข (27 มี.ค.55)
• การประชุมเตรียมงาน คมนาคมสัญจร (26 มี.ค.55)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2555 (26 มี.ค.55)
• พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 "นครขอนแก่นเกมส์" (25 มี.ค.55)
• วันนัดพบแรงงานขอนแก่น  (23 มี.ค.55)
• พิธีเปิดโรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (23 มี.ค.55)
• พิธีสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดขอนแก่น (22 มี.ค.55)
• การแถลงข่าว การประชุมวิชาการระดับชาติ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 6" (22 มี.ค.55)
• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 30 "นครขอนแก่นเกมส์"  (21 มี.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 "นครขอนแก่นเกมส์" (20 มี.ค.55)
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า" (19 มี.ค.55)
• ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากอุทกภัย (15 มี.ค.55)
• รับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ (14 มี.ค.55)
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 4/2555 (14 มี.ค.55)
• พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์" (13 มี.ค.55)
• การมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศสนุกเกอร์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์" (09 มี.ค.55)
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯรุ่นที่ 56 ศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น (09 มี.ค.55)
• เปิดการแข่งขันกีฬาปัณจักสีลัต (08 มี.ค.55)
• การแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (07 มี.ค.55)
• ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ (06 มี.ค.55)
• การมอบนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (06 มี.ค.55)
• มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น (05 มี.ค.55)
• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์" (03 มี.ค.55)
• มหกรรมความมันส์ "Khon Kaen Fun Fest" (02 มี.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์" (02 มี.ค.55)