หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2555

    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยก่อนเปิดการประชุม เป็นพิธีมอบโล่รางวัลผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น โครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันประจำชุมชน/หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วงรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ปี 2555 และพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากกรณีอุบัติเหตุรายใหญ่ จากนั้น เป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 6 ราย และประธานแจ้งในที่ประชุมเรื่อง การจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 จังหวัดขอนแก่น ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และประเด็นเรื่องสำคัญเพื่อทราบ ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันฉัตรมงคล ประจำปี 2555 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2555


• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2555 (26 เม.ย.55)
• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.55)
• การประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบABC (Area Based Collaborative Research) (24 เม.ย.55)
• การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2555 (23 เม.ย.55)
• การประชุมติดตามผลการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (23 เม.ย.55)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (20 เม.ย.55)
• การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครฯ (อปพร.) (19 เม.ย.55)
• ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิดสภาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (18 เม.ย.55)
• พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 จังหวัดขอนแก่น (18 เม.ย.55)
• ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ครั้งที่ 6/2555 (17 เม.ย.55)
• ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ครั้งที่ 5/2555  (16 เม.ย.55)
• ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 (14 เม.ย.55)
• วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 (12 เม.ย.55)
• โครงการรณรงค์ เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ (12 เม.ย.55)
• พิธีเปิดศูนย์อาชีวศึกษา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 (11 เม.ย.55)
• พิธ๊เปิด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 (11 เม.ย.55)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2555 (11 เม.ย.55)
• พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระภคินีเธอฯ (09 เม.ย.55)
• พิธีเปิดงาน การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนนมิตรภาพ (06 เม.ย.55)
• วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2555 (06 เม.ย.55)
• กองพัฒนาข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจังหวัดขอนแก่น (05 เม.ย.55)
• การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2555 (04 เม.ย.55)
• พิธีแถลงข่าว โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทูตวัฒนธรรมนานาชาติฯ ประจำปี 2555 (04 เม.ย.55)
• การมอบโล่ห์และเกียรติบัตร "วันแห่งครอบครัว" (04 เม.ย.55)
• งานเลี้ยงขอบคุณการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ (03 เม.ย.55)
• การประชุมมอบนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 (02 เม.ย.55)
• การประชุมวิชาการระดับชาติ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 6" (02 เม.ย.55)
• สัมมนา "คมนาคมสัญจร สู่ความเป็นมหานครขอนแก่น" (02 เม.ย.55)