หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมย์ และลงนามงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล

    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมย์ และลงนามงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ประจำปี 2555 ภายใต้โครงการ 2,600 องค์กร 2,600 ครอบครัว 2,600 คน ต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วจึงนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศเจตนารมย์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล และนำหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นผู้จัดงาน และมีเยาวชนนักเรียนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2555


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2555 (30 ก.ค.55)
• งานแสดงแฟชั่นโชว์ "แฟชั่นผ้าไหมไทยสู่สากล" (29 ก.ค.55)
• พิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ผ้าไหมไทย เทิดไท้องค์ราชินี" (The miracle of Thai silk) (29 ก.ค.55)
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (28 ก.ค.55)
• พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร (28 ก.ค.55)
• พิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (27 ก.ค.55)
• ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี พุทธศักราช 2555 (25 ก.ค.55)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 13/2555 (25 ก.ค.55)
• โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม (24 ก.ค.55)
• เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะ (23 ก.ค.55)
• เอกอัครราชทูตนิวซีเเลนด์ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะ (23 ก.ค.55)
• พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 (20 ก.ค.55)
• การเสวนา "นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น" (20 ก.ค.55)
• พิธีมอบทุนการศึกษาศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2555 (19 ก.ค.55)
• โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบABC บัญชีครัวเรือนพลิกชุมชนสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข (18 ก.ค.55)
• มหกรรม"บริโภคปลอดภัย 2555 Safety Consumption 2012 : Khon Kean" (17 ก.ค.55)
• การฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) รุ่นที่ 2/2555 (16 ก.ค.55)
• คณะฝ่ายต่างประเทศเมืองฟูโจ มณฑลฟูเจี้ยน ขอเข้าเยี่ยมคารวะ (16 ก.ค.55)
• โครงการพัฒนานิสิต นักศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ (16 ก.ค.55)
• การเสวนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (13 ก.ค.55)
• งานแสดงและจำหน่ายสินค้า "THAI ASEAN TRADE FAIR 2012 : KHON KAEN" (12 ก.ค.55)
• การแถลงข่าว "มหัศจรรย์ผ้าไหมไทย เทิดไท้องค์ราชินี" (12 ก.ค.55)
• การฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) (11 ก.ค.55)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12/2555 (11 ก.ค.55)
• โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (10 ก.ค.55)
• งาน "เทศกาลการเงินม่วนซื่น" (09 ก.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในจังหวัดขอนแก่น (09 ก.ค.55)
• การฝึกหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของประชาชน"  (09 ก.ค.55)
• โครงการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1/2555 (06 ก.ค.55)
• โครงการ "ขอนแก่นโลกเขียว หัวใจเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม 2012" (06 ก.ค.55)
• โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจ (05 ก.ค.55)
• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (05 ก.ค.55)
• การเสวนา "ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย ลาว เวียดนาม ปูทางสู่ AEC 2015" (04 ก.ค.55)
• การประชุมสมัชชาสตรีระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (04 ก.ค.55)
• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 (03 ก.ค.55)
• แถลงข่าว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า "Thai Asean Trade Fair 2012 : Khonkaen"  (03 ก.ค.55)
• การประกวด TO BE NUMBER ONE (02 ก.ค.55)