หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555

    
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และเป็นประธานพิธีผูกเสี่ยวของคู่เสี่ยว ณ ศาลาผูกเสี่ยว และชมวิธีการถักทอผ้าไหม การแสดงผ้าไหมของร้านผ้าไหมต่างๆจากอำเภอชนบท แล้วจึงเดินทางกลับ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2555


• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2555 (28 พ.ย.55)
• การประชุมกำหนดระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่น "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (27 พ.ย.55)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 (27 พ.ย.55)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) (25 พ.ย.55)
• มูลนิธิเฉลี่ยสุข โดย คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ มอบผ้าห่มกันหนาว (23 พ.ย.55)
• วันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ครบรอบ 17 ปี (21 พ.ย.55)
• โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (21 พ.ย.55)
• ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (20 พ.ย.55)
• ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (20 พ.ย.55)
• ประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 พ.ย.55)
• การสัมมนา "สร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี 2015 ครั้งที่ 5" (19 พ.ย.55)
• การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3  (15 พ.ย.55)
• วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 (14 พ.ย.55)
• การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2555 (14 พ.ย.55)
• พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2553 (13 พ.ย.55)
• การประชุมติดตามสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในภาคอีสานตอนกลาง (09 พ.ย.55)
• "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน" (09 พ.ย.55)
• การอบรมข้าราชการตำรวจ ตัวแทนเกษตรกรประจำจุดรับจำนำข้าวจังหวัดขอนแก่น (08 พ.ย.55)
• รับมอบเครื่องดื่ม เพื่อสาธารณะประโยชน์ (08 พ.ย.55)
• การแถลงข่าว "ผู้ว่าพบสื่อมวลชน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 (08 พ.ย.55)
• การประชุมสัมมนา ผอ.สพป.และ ผอ.สพม. ทั่วประเทศครั้งที่ 4/2555 (08 พ.ย.55)
• แถลงข่าว "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ" ครั้งที่ 10 (07 พ.ย.55)
• ประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติฯ ยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (07 พ.ย.55)
• ร่วมแสดงความยินดีสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ครบรอบ 52 ปี (06 พ.ย.55)
• การมอบนโยบายดำเนินงานด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น (06 พ.ย.55)
• ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (06 พ.ย.55)
• การประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conferen (05 พ.ย.55)
• การประชุมรับมอบนโยบายฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (05 พ.ย.55)
• กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) วัดป่าวิเวกธรรม (03 พ.ย.55)
• "E-SAAN FAIR 2012" (03 พ.ย.55)
• การตรวจโรงสีข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล (01 พ.ย.55)