หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

    
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการประชุมได้มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การสรุปสถานการณ์ประจำวัน เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบถึงจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ สภาพการจราจร วิศวกรรมจราจร และข้อเกี่ยวข้องที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน 2. มาตรการสำคัญที่จะบังคับใช้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน รณรงค์ ย้ำเตือน ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวัน เช่น ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะเป็นวันที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว ก็จะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะดื่มกินอยู่ในพื้นที่ ที่ประชุมก็ได้สรุปมาตรการที่จะบังคับใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิเช่น การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดโดยเน้นหนักถนนสาย
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2555


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล (30 ธ.ค.55)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (29 ธ.ค.55)
• ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (29 ธ.ค.55)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2555 (28 ธ.ค.55)
• การประชุมร่วมวคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  (28 ธ.ค.55)
• อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน" (27 ธ.ค.55)
• แถลงข่าว "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (26 ธ.ค.55)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2555 (25 ธ.ค.55)
• มอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2555 (25 ธ.ค.55)
• โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ (20 ธ.ค.55)
• วันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น (19 ธ.ค.55)
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ "ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว" (18 ธ.ค.55)
• จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (18 ธ.ค.55)
• พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ขอนแก่น - หลวงพระบาง (14 ธ.ค.55)
• การแถลงข่าวการจัดงาน "ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2013 นครขอนแก่น แด๊นซ์ทั้งเมือง" (14 ธ.ค.55)
• การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ 57 (14 ธ.ค.55)
• การศึกษาดูกิจการและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ วปอ.2555 (12 ธ.ค.55)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างวิทยากรกระบวนการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556" (12 ธ.ค.55)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 20/2555 (12 ธ.ค.55)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง (11 ธ.ค.55)
• วันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (08 ธ.ค.55)
• การประชุม กรอ. จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 (07 ธ.ค.55)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะ กรอ.จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (07 ธ.ค.55)
• การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ (07 ธ.ค.55)
• พิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 (05 ธ.ค.55)
• พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (05 ธ.ค.55)
• พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน"บุญคูณเมืองขอนแก่น" (04 ธ.ค.55)
• โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (04 ธ.ค.55)
• งานแถลงข่าวและพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก 2013 ครั้งที่ 8  (02 ธ.ค.55)
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2555 (01 ธ.ค.55)