หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556

    
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 ก่อนเปิดการประชุม เป็นพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ", มอบใบประกาศเกียรติคุณสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2555, การแสดงความยินดีกับส่วนราชการหน่วยงานของจังหวัดที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ, มอบใบประกาศนียบัตรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการมอบเงินรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว ปีการเพาะปลูก 2555/56 จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ราย เปิดการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญ เรื่อง การดำเนินโครงการ "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" และเรื่องเพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง และเรื่องการจัดงาน "ตรุษจีนขอนแก่น แกรนด์เอ๊กซ์โป 2013" ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2556


• การประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (28 ม.ค.56)
• แถลงข่าว การดำเนินงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 (25 ม.ค.56)
• งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 (25 ม.ค.56)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 (24 ม.ค.56)
• โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปี 2556 (23 ม.ค.56)
• การประชุมใหญ่สามัญประจำปี งานปีใหม่อิ่มใจได้รักออทิสติก (22 ม.ค.56)
• การอบรมเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (22 ม.ค.56)
• ตรุษจีน ขอนแก่น เอ๊กซ์โป 2013 (21 ม.ค.56)
• การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติฯ รุ่นที่ 72 (21 ม.ค.56)
• พิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18 ม.ค.56)
• การสัมมนาระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาคเรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (18 ม.ค.56)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการพลังแผ่นดินท้องถิ่นฯ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา (16 ม.ค.56)
• งานวันครูแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 (16 ม.ค.56)
• แถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่ ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 3 (15 ม.ค.56)
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมงานวันครูฯ ประจำปี 2556 (15 ม.ค.56)
• ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น (14 ม.ค.56)
• พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28  (14 ม.ค.56)
• งานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 (12 ม.ค.56)
• พิธีเปิด การฝึกอบรมภาษาจีนแก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ม.ค.56)
• โครงการ "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด"  (11 ม.ค.56)
• การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (10 ม.ค.56)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) "เพื่อแก้ไขวิกฤตน้ำพื้นที่ห้วยสายบาตร" (10 ม.ค.56)
• งานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี 2556 (09 ม.ค.56)
• พิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น (09 ม.ค.56)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (08 ม.ค.56)
• การรับฟังความคิดเห็น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม (08 ม.ค.56)
• พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 (04 ม.ค.56)
• คณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เข้าอวยพรผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการฯ  (04 ม.ค.56)
• การประชุมร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนฯและปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ (03 ม.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำทีมตรวจหาสารเสพติดผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น (03 ม.ค.56)
• ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 6/2556 (02 ม.ค.56)
• ผู้ว่าราชการขอนแก่นนำชาวขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 (01 ม.ค.56)