หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

นิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สุสานกษัตริย์สิปัน"

    
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน "นิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สุสานกษัตริย์สิปัน" จัดโดยสถานฑูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย โดยนายโฆรเฆ่ กัสตาเญด้า เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาประเสริฐ ประคุณศึกษาภัณฑ์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาภาษาเสปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เอื้อเฝื้อสถานที่จัดนิทรรศการศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการแสดงภาพถ่ายเครื่องแต่งกายที่หรูหราของกษัตริย์สิปัน เช่น อัญมณี เครื่องประดับที่ประณีตประจำตำแหน่งระดับสูง ส่วนใหญ่จะทำด้วยทองคำและเงินประสมประสานกัน เช่นสร้อยคอ เกราะ แกนเสียบหู ห่วงติดจมูก หมวก กำไลและไม้คฑา โดยมีผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก งานแสดงมีระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 1
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2556


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 (29 เม.ย.56)
• โครงการอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์หลักสูตรชั้นสูง รุ่นที่ 9 (27 เม.ย.56)
• งานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2556 (26 เม.ย.56)
• โครงการฝึกอบรมให้ความรู้จัดทำโครงการทางการคลังและพิธีมอบบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (26 เม.ย.56)
• การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอำเภอ มข.พัฒนา ครั้งที่ 1/2556 (26 เม.ย.56)
• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556 (25 เม.ย.56)
• โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2 (25 เม.ย.56)
• การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) (24 เม.ย.56)
• การจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2556 (24 เม.ย.56)
• การประชุมสัมนา "ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน" (23 เม.ย.56)
• มหกรรมไถ่ชีวิตโค ปลอยนก ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน (20 เม.ย.56)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2556 (18 เม.ย.56)
• พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 จังหวัดขอนแก่น (18 เม.ย.56)
• พิธีส่งกำลังพลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (18 เม.ย.56)
• เปิดศูนย์อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 (11 เม.ย.56)
• พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 (11 เม.ย.56)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 (10 เม.ย.56)
• พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 (10 เม.ย.56)
• วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2556 (06 เม.ย.56)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้ที่ 3/2556 (01 เม.ย.56)