หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ร้อยผลงาน ศพส.ขก. ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2

    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556) และการแถลงข่าว “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน” โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายเรืองยศ รัตนอุดรดินทร์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ ปปส.ภาค 4 แถลงในประเด็นนโยบายการป้องกันและปราบปรามเส้นทางค้ายาเสพติดปัจจุบัน พ.ต.อ. พงศ์ฤทธิ์ คงศริสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น แถลงในประเด็นการปราบปรามยาเสพติด และนางนภาพร วีระตันติกานนต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แถลงในประเด็นการฟื้นฟูและบำบัดรักษา และโครงการ TO Be Number one และการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีสื่อมวลชนจากทีวี เคเบิ้ลทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังแถลงข่าวจำนวนมาก ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2556


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 8/2556 (29 ส.ค.56)
• โครงการ ครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 ส.ค.56)
• การประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษาฯ เรื่อง สังคมคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น ระยะที่ 3 (27 ส.ค.56)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2556 (26 ส.ค.56)
• โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (26 ส.ค.56)
• การสัมมนาร่วมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มพงสะหวันกรุ๊ป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (24 ส.ค.56)
• การเตรียมการจัดงาน "ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" (23 ส.ค.56)
• การประชุมวิชาการปฏิบัติการ “รวมพลังคนดี ทำสิ่งดี สังคมดี” (23 ส.ค.56)
• พิธีเปิดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าผักและผลไม้จังหวัดขอนแก่น (21 ส.ค.56)
• โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวจังหวัดขอนแก่น (21 ส.ค.56)
• โครงการอำเภอเกษตรพัฒนา อำเภอซำสูง (21 ส.ค.56)
• การเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิง" รุ่นที่ 8/2556 (19 ส.ค.56)
• เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ยากจน (15 ส.ค.56)
• โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค 76 จังหวัด (15 ส.ค.56)
• การจัดกิจกรรม "สืบสานตำนานผ้าไหมมัดหมี่" อำเภอชนบท (15 ส.ค.56)
• โครงการโยนต้นกล้าศูนย์การเรียนรู้โครงการ 1 ไร่ 1 แสน (13 ส.ค.56)
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (12 ส.ค.56)
• พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค.56)
• พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค.56)
• การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 (09 ส.ค.56)
• งานบัตรสินเชื่อเกษตรกรก้าวสู่ระยะที่ 2 (08 ส.ค.56)
• การสัมมนา "ศูนย์ขุมทองเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน จัังหวัดขอนแก่น" (07 ส.ค.56)
• การจัดงาน CD Day ขอนแก่น  (07 ส.ค.56)
• การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (06 ส.ค.56)
• โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (06 ส.ค.56)
• มหกรรมภูมิปัญญาไทย รวมใจ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (01 ส.ค.56)