หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล แรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมทั้งพนักงาน หรือลูกจ้างในสถานประกอบการ สำหรับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญชวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแ่ก่นที่เป็นต้นแบบดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมแสดงผลงาน จัดนิทรรศการ รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ โดยในการประชุมครั้งนี้มีสถานประกอบการต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2556


• ฉลองครบรอบ 64 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (27 ก.ย.56)
• พิธีเปิดงาน OTOP ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 11 (27 ก.ย.56)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้ที่ 9/2556 (26 ก.ย.56)
• นับถอยหลัง...สู่มอดินแดงเกมส์ (25 ก.ย.56)
• สมัชชาขอนแก่นสร้างสุข สู่สังคมสวัสดิการ (25 ก.ย.56)
• พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556 (24 ก.ย.56)
• พิธีประกาศเรือนจำสีขาว ของเรือนจำกลางขอนแก่น (24 ก.ย.56)
• พิธีมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอำเภอกระนวน (24 ก.ย.56)
• โครงการอบรมสัมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ (23 ก.ย.56)
• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน "ชุมชนชมจันทร์หวาน...เจี๊ยบ" (22 ก.ย.56)
• สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การหารือแนวทางการบูรณาการในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่จังหวัดขอนแก่น” (22 ก.ย.56)
• สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cells) เพื่อชุมชน” (21 ก.ย.56)
• การจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 10 เดือน โครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” (19 ก.ย.56)
• พิธีเปิดนิทรรศการและถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ (18 ก.ย.56)
• ประชุมตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอำเภออุบลรัตน์ (17 ก.ย.56)
• พิธีปล่อยสัตว์น้ำเนื่องในวัน “ประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2556 (17 ก.ย.56)
• เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะขอเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (13 ก.ย.56)
• จังหวัดขอนแก่นเปิดประตูสู่อาเซียน (13 ก.ย.56)
• พิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่หลังรื้อตออ้อย” (12 ก.ย.56)
• โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” (12 ก.ย.56)
• เปิดโครงการ วันต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี 2556 (12 ก.ย.56)
• องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร (11 ก.ย.56)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2556 (05 ก.ย.56)
• พิธีมอบโล่และกิตติบัตรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ (04 ก.ย.56)
• โครงการขอนแก่นรวมใจ ปลูกราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557-2559 (02 ก.ย.56)
• พิธีเปิดการประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE (02 ก.ย.56)