หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2556

    
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2556 ก่อนเปิดการประชุม เป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลแก่ “เวรยามหมู่บ้านเข้มแข็งยอดเยี่ยมระดับจังหวัด”, มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด, มอบเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด, แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี นักวอลเลย์บอลหญิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 17, มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอำเภอชุมแพที่ได้รับรางวัล “อำเภอ...ยิ้มใส-สะอาด” ดีเด่นระดับภาค, และพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่เป็นเลิศ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 11 ราย และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น จำนวน 2 ราย เริ่มเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรือง การดำเนินโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” เรื่องเพื่อทราบ ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจำหน่าย ส.ค.ส ปี 2557 เรื่อง การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดและเรื่องงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2556 เรื่องสถานกาณ์อุทกภัยและการจัดงานพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง และเรื่องเสนอต่อที่ประชุมโดยเอกสาร เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2556
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2556


• ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย (26 ต.ค.56)
• นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงวิสัยทัศน์ “สร้างอนาคตไทย 2020” ขอนแก่น (26 ต.ค.56)
• พิธีเปิดโครงพัฒนาโครงสร้าง “สร้างอนาคตไทย 2020” (25 ต.ค.56)
• วันปิยะมหาราช ประจำปี 2556 จังหวัดขอนแก่น (23 ต.ค.56)
• วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 (21 ต.ค.56)
• ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและและพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (17 ต.ค.56)
• การประชุมวิชาการประจำปี 2556 (ครั้งที่ 57) แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (11 ต.ค.56)
• การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ "สร้างอนาคตไทย 2020" ขอนแก่น (10 ต.ค.56)
• พิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (09 ต.ค.56)
• พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สมัยที่ 5 (09 ต.ค.56)
• การสัมนา “Fibrous (Pulp) Technology Day 2013” (09 ต.ค.56)
• กิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งที่ 16/2556 (09 ต.ค.56)
• การสัมนา เรื่อง “มองไปข้างหน้า...หาเส้นทางธุรกิจ เพิ่มผลผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (08 ต.ค.56)
• พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนประจำปี 2556 (07 ต.ค.56)
• การแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญูประจำปี 2556” (03 ต.ค.56)
• การประชุมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2556 (03 ต.ค.56)
• การจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” (02 ต.ค.56)