หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

    
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 07.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมืองขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมกัน ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2557


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557 (30 ม.ค.57)
• พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2557 (29 ม.ค.57)
• งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 (24 ม.ค.57)
• โครงการนำอาสาสมัครออสเตรเลียทำกิจกรรมในโรงเรียนสาธิตมูลนิธิยุวทูตความดี (23 ม.ค.57)
• พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2556 (23 ม.ค.57)
• ชาวอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นออกมาร่วมรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์‏ (22 ม.ค.57)
• พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (22 ม.ค.57)
• งานฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2557 (22 ม.ค.57)
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาว (21 ม.ค.57)
• พิธี “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557” (18 ม.ค.57)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานเทศกาลกล้วยไม้ ป่าช้างกระบานอำเภอมัญจาคีรีส่งเสริมการท่องเที่ยวอันซีนอีสาน‏ (17 ม.ค.57)
• เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ (17 ม.ค.57)
• วันครูแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 (16 ม.ค.57)
• การจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557” (15 ม.ค.57)
• พิธีมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (14 ม.ค.57)
• พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (14 ม.ค.57)
• โครงการ “จักรยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล” (14 ม.ค.57)
• กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 (13 ม.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดห้องปฏิบัติราชการให้เด็กเข้าชมใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557” (11 ม.ค.57)
• งานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (11 ม.ค.57)
• งานไหมมัดหมี่และของดีอำเภอชนบท ประจำปี 2557 (09 ม.ค.57)
• พิธีเปิด “จุดเคาท์เตอร์บริการ อำเภอ....ยิ้ม” ณ ห้างบิ๊กซีขอนแก่น (09 ม.ค.57)
• โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จังหวัดขอนแก่น (07 ม.ค.57)