หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการศึกษาดูงาน (กรอ.จังหวัดสัญจร) จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดน่าน

    
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดขอนแก่น ออกศึกษาดูงาน โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดสัญจร) ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติริมน้ำน่าน และด้านผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดน่าน และในเวลา 17.00 น. เป็นการเสวนาเรื่อง “จังหวัดน่านกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยพาณิชย์จังหวัดน่าน การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน (กรอ.จังหวัดสัญจร) ณ ข่วงเมืองน่าน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2557


• โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดสัญจร) จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดน่าน (27 ก.พ.57)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2557 (26 ก.พ.57)
• การประชุมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนขององคมนตรี (20 ก.พ.57)
• พิธีเปิดตึกอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (20 ก.พ.57)
• โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอบ้านไผ่ (19 ก.พ.57)
• โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น (18 ก.พ.57)
• การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 (06 ก.พ.57)
• พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น (05 ก.พ.57)
• ทูตพาณิชย์ออสเตรเลียขอเข้าเยี่ยมคาราวะผวจ.ขก. (05 ก.พ.57)
• การเสวนารู้ทันเศรษฐกิจ&เจาะทิศทางการลงทุน(อีสานตอนบน ปี 2557-2558) ต้อนรับ AEC (04 ก.พ.57)