หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.15 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม ภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” จากนั้นได้อันเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557” อันเชิญธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และเชิญสานส์จากนายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2556 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 จำนวน 4 ราย และมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 7 ราย พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับเกียรติบัตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2557


• โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 13/2557 (28 มี.ค.57)
• การเปิดงาน มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น (27 มี.ค.57)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการประจำตำบลและ 25 ตาสับปะรด อ.แวงใหญ่ (26 มี.ค.57)
• การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (26 มี.ค.57)
• การประชาสัมพันธ์ งานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น (THAILAND AMAZING DINOSUAR @ KHONKAEN) ในรายการ “ข่าวข้น รับอรุณ” ช่วง “ตอมแมลงวัน” (25 มี.ค.57)
• การแถลงข่าว “ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2557” (25 มี.ค.57)
• งานสัปดาห์ วันต้อหินโลก ประจำปี 2557 (22 มี.ค.57)
• การแข่งขันแรลลี่การกุศล (22 มี.ค.57)
• เลขานุการ (ฝ่ายการเมือง) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ ขอเยี่ยมคาราวะ (21 มี.ค.57)
• การนำเสนอผลการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น ปี 2557 (20 มี.ค.57)
• การมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 (20 มี.ค.57)
• งานแถลงข่าว “การจัดงานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น” (19 มี.ค.57)
• จังหวัดขอนแก่นทำการะพระราชปริยัติโสภณในโอกาสได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรูปใหม่‏ (18 มี.ค.57)
• โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 มี.ค.57)
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (18 มี.ค.57)
• การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอนแก่นสังคมปลอดบุหรี่ อยู่ดีมีสุข (17 มี.ค.57)
• การแถลงข่าว ขอนแก่นสังคมสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน (17 มี.ค.57)
• การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยแนวคิดเกษตรโซนนิ่งของนายกรัฐมนตรีฯ (13 มี.ค.57)
• โครงการ “ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” (05 มี.ค.57)
• การจัดงาน “วันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557” (04 มี.ค.57)