หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 8”

    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 8” และครบรอบปีที่ 10 ของศูนย์วิจัยออทิสติก โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนความรู้ทักษะใหม่ๆ และให้เกิดความตระหนักแก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาสและพัฒนาด้านการศึกษาแก่บุคลากรที่มีภาวะออทิสซึม เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาบุคคลออทิสติกทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรวมที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการ โดยการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ตระหนัก เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวม บุคลที่มีภาวะออทิสซีม” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพ องค์กร และชุมชนต่างๆ กว่า 300 คน ณ โรงแรมพูลแมนขอนก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2557


• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ประจำปี 2557” (25 เม.ย.57)
• อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนในจังหวัดขอนแก่น (24 เม.ย.57)
• การประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้และระดมความคิดเห็นต่อการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น (24 เม.ย.57)
• โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ครบรอบ 86 พรรษา (23 เม.ย.57)
• โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภออุบลรัตน์ (22 เม.ย.57)
• เปิดการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 (22 เม.ย.57)
• การแถลงข่าว การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 8” (21 เม.ย.57)
• จังหวัดขอนแก่นมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร‏ (21 เม.ย.57)
• การจัดงานรณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ” (10 เม.ย.57)
• ข้าราชการสำนักงานจังหวัดขอนแก่น รดน้ำดำหัวขอพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 (09 เม.ย.57)
• พิธีรดน้ำดำหัวขอพรนักปกครองอาวุโสจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 (09 เม.ย.57)
• วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (06 เม.ย.57)
• เยาวชนนักกีฬาฟุตบอลโครงการฮีโร สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในโอกาสมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่ขอนแก่น‏ (04 เม.ย.57)
• โครงการ “สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนคนขอนแก่นสู่สังคมสวัสดิการ” (03 เม.ย.57)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่น  (03 เม.ย.57)
• การจัดงานโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย “วันวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” จังหวัดขอนแก่น (02 เม.ย.57)
• การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นเทพ” (02 เม.ย.57)
• การแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 11 จังหวัดขอนแก่น (02 เม.ย.57)
• พิธีถวายองค์ผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2557 (02 เม.ย.57)
• สำนักงานเหล่ากาชาดขอนแก่นจัดโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ‏ (02 เม.ย.57)
• พิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นแห่งใหม่ (01 เม.ย.57)