หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานปลาสวยงามภาคอีสาน ร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 7

    
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานปลาสวยงามภาคอีสาน ร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 7 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้นเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเผยแพร่ความรู้ด้านปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ โดยในงานมีกิจกรรม การประกวดปลาสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การจัดแสดงนิทรรศการด้านปลาสวยงาม การประกวดภาพถ่ายปลาสวยงาม การแข่งขันวาดภาพปลาสวยงาม การประกวดตู้ปลาทะเลประจำบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดงานในวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2557


• การสัมมนา “อนาคตภาคเกษตรไทย มั่นคง และยั่งยืนในตลาดการค้าเสรี AEC/FTAs”  (28 พ.ค.57)
• การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดขอนแก่น (26 พ.ค.57)
• วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2557 (22 พ.ค.57)
• การจัดงาน “ลิ้นจี่สด รสดี มีคุณภาพ จากภาคเหนือ”  (21 พ.ค.57)
• พิธีมอบรางวัล Great Master Alisha Dipankar Gold Award 2014 (21 พ.ค.57)
• ความร่วมมือในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว. (20 พ.ค.57)
• โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ (ค่ายลูกเสือ) (19 พ.ค.57)
• พิธีประกาเจตนารมณ์ “อำเภอซำสูง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน” (19 พ.ค.57)
• อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ (19 พ.ค.57)
• การแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้ (18 พ.ค.57)
• การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย” (16 พ.ค.57)
• การประชุมระดมความคิดเห็น แผนแม่บทขอนแก่นไมซ์ซิตี้ (15 พ.ค.57)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการสร้างความเข้าใจในการสร้างเครือข่าย” (15 พ.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม (15 พ.ค.57)
• เรือนจำขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่ดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดวันวิสาขบูชา‏ (13 พ.ค.57)
• จังหวัดขอนแก่นจัดการแข่งขันเดินวิ่งวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข (13 พ.ค.57)
• พิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคเทสโก้โลตัสแห่งแรกที่จังหวัดขอนแก่น (08 พ.ค.57)
• หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ที่อำเภอแวงน้อย‏ (07 พ.ค.57)
• พิธีเปิด “โครงการ KKP-KKU-LAWA” (06 พ.ค.57)
• พิธีถวายราชสดุดี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2557 (05 พ.ค.57)
• โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการควบคุมความเร็วบนถนนมิตรภาพจังหวัดขอนแก่น (01 พ.ค.57)
• วันแรงงานแห่งชาติ “จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557” (01 พ.ค.57)