หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี พุทธศักราช 2557

    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2557


• พิธีมอบโฉนดที่ดิน เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจ” (30 ก.ค.57)
• พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (Damrongtham Center of Khon Kaen) (30 ก.ค.57)
• โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน (29 ก.ค.57)
• การแถลงข่าว “งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 2” (I-SAN BOOK FAIR 2014) (29 ก.ค.57)
• การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิพากษ์แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น" (28 ก.ค.57)
• การประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัดขอนแก่นสัญจร) ครั้งที่ 4/2557 (25 ก.ค.57)
• การจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จังหวัดขอนแก่น (22 ก.ค.57)
• โครงการประชุมประสานและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (22 ก.ค.57)
•  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (22 ก.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปรายการ วิทยุ "อีสานม่วนซื่นคืนความสุข ครั้งที่ 3 " (19 ก.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมรับโทรศัพท์เนื่องในงานวันศรีนครินทร์ (19 ก.ค.57)
• พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 “มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540” (18 ก.ค.57)
• พิธีฉลองครบรอบ 10 ปี การดำเนินกิจการบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (18 ก.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัดขอนแก่น (18 ก.ค.57)
• งานเปิดตัวและแสดงสินค้า “ผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึก (Souvenirs) จังหวัดขอนแก่น” (17 ก.ค.57)
• โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่ 3/57 (17 ก.ค.57)
• พิธีมอบรถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น (17 ก.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครกงาร To Be Number One  (17 ก.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมงานเลี้ยง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น (16 ก.ค.57)
• งาน “คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ขอนแก่น (11 ก.ค.57)
• พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (11 ก.ค.57)
• พิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (11 ก.ค.57)
• พิธีทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (11 ก.ค.57)
• การสรุปผลงานรอบ 1 เดือน โครงการสร้างความสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดขอนแก่นและการแถลงข่าว “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2” (09 ก.ค.57)
• เวทีสานเสวนาปรองดองสมานฉันท์รักกันยืนยาวชาวขอนแก่น (09 ก.ค.57)
• โครงการสร้างการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (08 ก.ค.57)
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” รุ่นที่ 3/2557 จังหวัดขอนแก่น (08 ก.ค.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะตรวจการจัดระเบียบการขายของบนทางเท้าเพื่อคืนความสุขให้กับผู้ใช้ทางเดินสัญจรไปมาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น‏ (07 ก.ค.57)
• ขอนแก่น จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท ตามนโยบาย คสช. (07 ก.ค.57)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช 2557 (05 ก.ค.57)
• จังหวัดขอนแก่นเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  (04 ก.ค.57)
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาสปาไทยอีสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น (03 ก.ค.57)
• โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น (02 ก.ค.57)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ด้านการดำเนินงานจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2557 (02 ก.ค.57)
• การสัมมนา “แผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังส่งผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย”  (02 ก.ค.57)
• วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (01 ก.ค.57)
• จังหวัดขอนแก่นบูรณาการ ปกครอง ทหาร ตำรวจตะเวนชายแดน ร่วมกันขอนแก่นตรวจค้นทัณ ฑสถานบำบัด พิเศษหาสิ่งเสพติดเช้ามืดวันนี้ (01 ก.ค.57)