หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีฉลองครบรอบ 65 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และการอำลาตำหน่งของนายเซี่ยฝูเกิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน เข้ามอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดี และแสดงมุฑิตาจิตกับนายเซี่ยฟูเกิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันฉลองครบรอบ 65 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมแสดงมุฑิตาจิตกัยนายเซี่ย ฝู เกิน ในการอำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคอีสานตอนบน องค์กร สโมสร สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พ่อค้า คหบดีชาวจีนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานแสดงความยินดีและแสดงมุฑิตาจิตเป็นจำนวนมาก
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2557


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2557 (29 ก.ย.57)
• เวทีพลเมืองปฏิรูป การเสวนาในหัวข้อ ปฏิรูประบบคมนาคม รองรับขอนแก่น "ฮับอีสาน" (26 ก.ย.57)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ สร้างเฮือนกาชาด (ปีที่ 2) อ.เขาสวนกวาง (25 ก.ย.57)
• กงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะธนาคารแห่งประเทศจีน เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (24 ก.ย.57)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18/2557 (24 ก.ย.57)
• พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 (24 ก.ย.57)
• การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (24 ก.ย.57)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ สร้างเฮือน กาชาด (ปีที่ 2) อ.หนองสองห้อง (23 ก.ย.57)
• งานมหกรรมจักรยานวันปลอดรถ "เปิดเมืองปั่น 2014 ขอนแก่นคาร์ฟรีเดย์" (21 ก.ย.57)
• งาน มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล" (Khon Kaen Silk Festival 2014)  (20 ก.ย.57)
• การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (18 ก.ย.57)
• การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับผาไหมกลุ่มจังหวัด (18 ก.ย.57)
• โครงการเพิ่มศักยภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (17 ก.ย.57)
• การประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2557 (17 ก.ย.57)
• แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล" (16 ก.ย.57)
• โครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน (15 ก.ย.57)
• การจัดกิจกรรม โครงการต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี 2557 (13 ก.ย.57)
• เปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (12 ก.ย.57)
• การประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจไหมนานาชาติ เรื่อง ศักยภาพและเครือข่ายธุรกิจไหมลุ่มน้ำโขง (12 ก.ย.57)
• ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแคนาดา และเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (12 ก.ย.57)
• การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)  (10 ก.ย.57)
• EGA Roadshow : E-Government for All รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ (05 ก.ย.57)
• เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (05 ก.ย.57)
• การตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ของหัวหน้า ศสก.ศปป. (04 ก.ย.57)
• โครงการสัมมนาระดับชาติ “เรื่องการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ” (04 ก.ย.57)
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จัดงานงาน "รวมพลังชาติเชื้อเยาวชนไทย ที่ขอนแก่น (01 ก.ย.57)
• โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 ก.ย.57)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) (01 ก.ย.57)