หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

    
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.15 น. ณ ห้องรับรองพงษ์พาณิช ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมให้การต้อนรับ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดินและคณะ เดินทางมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาลำน้ำเชิญ และร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรกับการรณรงค์ขุดสระเก็บน้ำต้านภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2557


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2557 (30 ต.ค.57)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 20/2557 (29 ต.ค.57)
• การประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 (28 ต.ค.57)
• ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (27 ต.ค.57)
• การประชุมคณะทำงานพิจารณาระบายข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 (27 ต.ค.57)
• คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง (25 ต.ค.57)
• พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 (24 ต.ค.57)
• พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น (22 ต.ค.57)
• วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 (21 ต.ค.57)
• โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 (21 ต.ค.57)
• งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีคณะนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 อินซอนเกมส์ (20 ต.ค.57)
• มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปีการผลิต 2557/58 (20 ต.ค.57)
• การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2557 (17 ต.ค.57)
• แถลงข่าวการจัดงานคืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง (16 ต.ค.57)
• โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (16 ต.ค.57)
• แถลงข่าวการจับกุมบ่อนไก่ชนพร้อมนักพนัน เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น  (15 ต.ค.57)
• งานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ นายนิ่ง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมคณะ (15 ต.ค.57)
• กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 19/2557 (15 ต.ค.57)
• ต้อนรับ ฯพณฯ นายนิ่ง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในการสัมมนาความร่วมมือการรถไฟ จีน - ไทย (14 ต.ค.57)
• พิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9/2557 (13 ต.ค.57)
• พิิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ (13 ต.ค.57)
• พิิธีวางพวงมาลาพระราชทานหน้าหีบศพ นายเคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) (12 ต.ค.57)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2557 (09 ต.ค.57)
• พิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการประชวร (08 ต.ค.57)
• พิธี “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี 2557 " (08 ต.ค.57)
• พิธีมอบต้นราชพฤกษ์เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน” (06 ต.ค.57)
• งานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น “มนต์เสน่ห์จากเมืองขอน สู่มหานครแห่งอาเซียน” (06 ต.ค.57)
• พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่" (06 ต.ค.57)
• การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง ประจำปี พ.ศ. 2557 (05 ต.ค.57)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี สาขาขอนแก่น (05 ต.ค.57)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (05 ต.ค.57)
• พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2557 (04 ต.ค.57)
• ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) เดินทางไปตรวจราชการและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้า (04 ต.ค.57)
• ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) ที่ได้เดินทางไปตรวจราชการและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ  (04 ต.ค.57)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) ด้เดินทางไปตรวจราชการและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ  (04 ต.ค.57)
• การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง ประจำปี 2557 (04 ต.ค.57)
• พิธีเปิดงาน “Grand Opening Refinery Plant” อุทยานมิตรผลภูเวียง (04 ต.ค.57)
• พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (03 ต.ค.57)
• งานแสดงสินค้าอาหารและบริการ Food and HOTELEX 2014 (02 ต.ค.57)