หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับฯพณฯนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

    
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่เดินทางไปลงพื้นที่บ้านหนองแวงเรือ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบที่มีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน จนประสบผลสำเร็จซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีๆให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆ มาดูงานซึ่งโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการที่ดีที่ทางรัฐบาลยังคงให้การสนับสนุน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2558


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับและบรรยายสรุปนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ฯ (27 ก.พ.58)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558  (26 ก.พ.58)
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัด "ขอนแก่นดินแดนแห่งเสียแคน ดอกคูน" (26 ก.พ.58)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558 (25 ก.พ.58)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาระบบการบริหารในราชการส่วนภูมิภาค" (25 ก.พ.58)
• การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.สัญจรจังหวัดขอนแก่น) (25 ก.พ.58)
• การแถลงข่าวการจับกุมแก้งค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น (25 ก.พ.58)
• ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านพักตำรวจภูธรภาค 4  (24 ก.พ.58)
• พิธีลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครือระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (24 ก.พ.58)
• การประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าไก่พื้นเมืองนานาชาติ (International Conference on Native Chicken) ครั้งที่ 1 (23 ก.พ.58)
• การแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก WBC ASIA  (20 ก.พ.58)
• โครงการเสวนา "สื่อมวลชนสัมพันธ์ (20 ก.พ.58)
• การเปิดงาน Chinese Lantern Festival ในงานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น (19 ก.พ.58)
• การประชุมความก้าวหน้าการจัดงาน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น ประจำปี 2558” (19 ก.พ.58)
• การจัดกิจกรรม (17 ก.พ.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  (17 ก.พ.58)
• โครงการ”สร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทยขอนแก่น” ประจำปี 2558 (17 ก.พ.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (15 ก.พ.58)
• การตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ของรองแม่ทัพภาคที่ 2 (12 ก.พ.58)
• พิธีเปิดสัมมนา "Logistics Supply Chain & Software Fair" ครั้งที่ 2 (12 ก.พ.58)
• วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2558 (10 ก.พ.58)
• อัครราชทูตอินเดียและภริยาขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (06 ก.พ.58)
• โครงการสัมมนาแจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 (05 ก.พ.58)
• โครงการเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการค้าจังหวัดขอนแก่น ปี 2558 (05 ก.พ.58)
• การแถลงข่าวการจัดมวยศึกชิงแชมป์เปี้ยนโลก ปะทะมวยไทยนานาชาติ (04 ก.พ.58)
• การฝึกอบรมแผนเตรียมความพร้อมฯ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา (04 ก.พ.58)
• วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2558  (03 ก.พ.58)
• สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดขอนแก่น (03 ก.พ.58)
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบูรณะพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น (02 ก.พ.58)