หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย "ขอนแก่นปลอดภัย จากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี เปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย และงานมหกรรม "ขอนแก่นปลอดภัย จากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตสุขภาพ และบริการสุขภาพ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น กสทช. สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุริยา รัตนปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 6 หน่วยงาน และเดินชมนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานที่นำมาจัดแสดงไว้ ซึ่งในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคฯ ครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2558


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2558 (29 เม.ย.58)
• การแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 12 จังหวัดขอนแก่น (28 เม.ย.58)
• เอกอัครราชทูตแคนนาดาขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (27 เม.ย.58)
• วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 (25 เม.ย.58)
• การแถลงข่าวผลการจับกุมกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (24 เม.ย.58)
• การนำเสนอผลการดำเนินงานและนิทรรศการโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (24 เม.ย.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทในเครือซีพีเอฟ (24 เม.ย.58)
• พิธีเปิด "การอบรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและส่งมอบโครงการให้กับเกษตรกร" (22 เม.ย.58)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 7/2558 (22 เม.ย.58)
• พิธีเปิด "การอบรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและส่งมอบโครงการให้กับเกษตรกร" (21 เม.ย.58)
• พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล" (21 เม.ย.58)
• กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (20 เม.ย.58)
• พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาช่วยเหลือราษฎรผู้เดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอสีชมพู (19 เม.ย.58)
• จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจจากนครเซินเจิ้น (16 เม.ย.58)
• การประชุมร่วมเจรจาระหว่างนักธุรกิจจากนครเซินเจิ้นและนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น (16 เม.ย.58)
• พิธีปิดงานถนนข้าวเหนียวกับงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ปี 2558 (15 เม.ย.58)
• พิธีเปิดงานถนนข้าวเหนียว งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคุณ เสียงแคน (13 เม.ย.58)
• พิธีบวงสรวงสรงน้ำและขอพรองค์พระธาตุขามแก่น (13 เม.ย.58)
• พิธีทำบุญตักบาตรงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (13 เม.ย.58)
• นายประสงค์ พิทูรกิจจาเลขาธิการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (12 เม.ย.58)
• พิธีเปิดสวนน้ำ “ไดโน วอเตอร์ปาร์ค” (11 เม.ย.58)
• พิธีเปิดศูนย์บูรณาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (10 เม.ย.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบชุดถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดกระนวน (10 เม.ย.58)
• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เชิญแจกันดอกไม้ประทาน (09 เม.ย.58)
• พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2558 (09 เม.ย.58)
• พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558  (09 เม.ย.58)
• ศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนและศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2558 (09 เม.ย.58)
• กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2558  (08 เม.ย.58)
• การแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด  (08 เม.ย.58)
• การดำเนินกิจกรรมขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น (08 เม.ย.58)
• การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) (08 เม.ย.58)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น (ก.บ.จ.ขก.) ครั้งที่ 5/2558 (08 เม.ย.58)
• การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ "เปิดโลกออทิสติก" ครั้งที่ 9  (07 เม.ย.58)
• พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2558 (06 เม.ย.58)
• ประธานเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2558  (05 เม.ย.58)
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (02 เม.ย.58)
• พิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น" ประจำปี 2558 (02 เม.ย.58)
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนแม่ของแผ่นดินและกงทุนพัฒนาเด็กชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02 เม.ย.58)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02 เม.ย.58)