หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.คัพ) จังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2558 เวลา 15.30น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.คัพ) ชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1 ประจำปี 2558 พร้อมมอบด้วยและเงินรางวัลแก่นักกีฬาฟุตซอล ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางขอนแก่น จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยโดยมี นายสุรขัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อเป็นการสนับสนุน ให้เยาวชนใช้กิจกรรมกีฬาฟุตซอล สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเยาวชนอาสารักษาดินแดน(ย.อส.) กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีทีมนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมแข่งขันทั้ง26อำเภอ ทีมชนะเลิศจะได้รับด้วยและเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับด้วยและเงินรางวัล 3,000บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับด้วยและเงินรางวัล 2,000บาท หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งในประธานในพิธีได้มอบด้วยและเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะตามลำดับ พร้อมกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขัน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2558


• การเปิดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 (25 มิ.ย.58)
• พิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (24 มิ.ย.58)
• การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (24 มิ.ย.58)
• กิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 11/2558 (24 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดงานฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน (22 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายจากมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนและจังหวัดขอนแก่น (22 มิ.ย.58)
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปี 2558  (22 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่แห่งสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น (22 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดงานเปิดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (19 มิ.ย.58)
• งานแถลงข่าว40 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน  (18 มิ.ย.58)
• กงสุลใหญ่เวียดนามขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรองพงษ์พาณิช (17 มิ.ย.58)
• ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่นมอบหนังสือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บริการประเทศชาติ (17 มิ.ย.58)
• การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชรเพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชร ปีที่ 2 (15 มิ.ย.58)
• พิธีปล่อยแถวกวาดล้างป้องปรามผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ขายเกินราคาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  (15 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครบรอบ100ปี (15 มิ.ย.58)
• โครงการอบรม "ทำได้....ทำง่าย.....ให้เลือด ภาค 2" ปีการศึกษา 2558 (11 มิ.ย.58)
• การประชุมสัมมนา "โครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค" ครั้งที่14 (10 มิ.ย.58)
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ (09 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดงาน NESP innovation Fair 2015 (นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ) (08 มิ.ย.58)
• การประกาศเจตนารมณ์ "การต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"  (08 มิ.ย.58)
• พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558  (05 มิ.ย.58)
• พิธีปลูกต้นคูนตามระเบียบวาระจังหวัด “ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน” (05 มิ.ย.58)
• พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 (04 มิ.ย.58)
• การประชุมตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 (03 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดงานประกวดสุดยอดภาพถ่ายป้องกันยาเสพติดขอนแก่น และผลงานของศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดขอนแก่น (01 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดกิจกรรม “วันหยุดไปวัด นมัสการ 9 พระธาตุ ต่อบุญเสริมบารมี” เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (01 มิ.ย.58)
• พิธีเปิดงานเดิน วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ เลิกอบายมุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (01 มิ.ย.58)
• พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 (01 มิ.ย.58)
• วันดื่มนมโลก ปี 2558 (World Milk Day Khonkean 2015) (01 มิ.ย.58)